Logo
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
Nakupte ještě za 8 000,00 Kč bez DPH a máte dopravu ZDARMA
Ověřeno zákazníky
 1. Úvod
 2. Obchodní podmínky
Obchodní podmínky a reklamace

obchodní společnosti
Veronika Holubcova
Rybnice 77, Semily 51301

IČO 74654217 zapsané v obchodním rejstříku vedeném v Semilech, 
Č.j.  ZU/221/2015 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese 
www.obchudekveronika.cz

Obecná ustanovení

 

 • Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi obchodníkem (také "dodavatelem") a zákazníkem.
 • Odesláním objednávky vyjadřuje zákazník svůj souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.
 • Tyto obchodní podmínky jsou závazné pro obě strany.
 • Provozovatel internetového obchodu si vyhrazuje právo tyto Všeobecné obchodní podmínky změnit. Změna se však neuplatňuje zpětně na již přijaté objednávky.

Uživatelský učet
 
 • Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce můžekupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
 • Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 • Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
 • Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 • Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 36 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
 • Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

 • Uzavření kupní smlouvy

  • Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží !!
  • Eshop obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.
  • Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
  - objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku 
  - způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží
  - informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
  • Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
  • Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.
  • Jelikož NEVEDEME ŽÁDNÉ VELKÉ SKLADOVÉ ZÁSOBY, MÁME JEN OBCHOD a většina se nakupuje až po zapalcení, může se stát, že některý produkt už nebude možné dovést. O této skutečnosti budete informování nebo platba za takovou položku bude vrácena na bankovní učet.
  • Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.

  Ceny zboží a platební podmínky

   

  • Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: - bezhotovostně převodem na účet prodávajícího (dále jen „účet prodávajícího“), nebo hotově na pobočce Cukrovinkový svět, Ke Stadionu 179, Semily 51301.
  • Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
  • V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy. Dobírku umožnujeme jen stálým, ověřeným zákazníkům při domluvě předem.
  • V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. Variabilním symbolem se v tomto případě rozumí číslo faktury (nezaměnujte s číslem objednávky ).Variabilní symbol kupující obdrží společně s číslem učtu v potvrzujícím mailu,který uvedl.
  • Kupující je povinnen vždy uvést v.s. (číslo faktury) a to především k urychlení odeslání zásilky.Prodávající si vyhrazuje právo v případě neuvedení nebo chybného uvedení v.s. odeslat objednávku déle,popřípadě odstoupit od kupní smlouvy,pokud by produkt podléhal zkáze nebo by byl omezený počet ks a nabídl ho dalším zákazníkům.
  • V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.Tímto se zároveň prodávající zavazuje odeslat objednávku v co nejkratším možném termínu,maximálně však do 14-ti dnů.
  • Prodávající nenese odpovědnost a není v prodlení s dodáním zboží v důsledku a po dobu působení vyšší moci. Za vyšší moc se pro účely těchto OP považují zejména, nikoliv však výhradně, živelné katastrofy, stávky, dopravní a letecké nehody.
  • Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
  • Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího a na požádání také vloží k zásilce.
  • Je-li kupující v prodlení s převzetím zboží, prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně emailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem po jejím uplynutí prodat .
  • Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.
  • Nezbytně nutnou výší v předchozím odstavci jsou myšleny skutečné náklady, které musí prodávající uhradit třetí straně (zejména přepravní společnosti) za marné dodání kupujícímu. Tyto náklady musí kupující do 7 dnů od dne, kdy ho prodávající vyzve, prodávajícímu uhradit oproti vystavené faktuře.
  • V případě, že je kupující v prodlení s úhradou nákladů za marné doručení i po lhůtě stanovené v předchozím odstavci, kdy jej prodávající k této úhradě vyzve, prodávající je oprávněn vyzvat kupujícího k úhradě výše uvedených nákladů písemnou upomínkou na adresu uvedenou kupujícím v objednávce, a to doporučeným dopisem do vlastních rukou. Za vystavení této upomínky je účtován jednorázový poplatek 150 Kč vč.DPH. Tuto částku prodávající stanovuje s ohledem na veškeré náklady s tímto opakovaným upomenutím spojené.
  • V případě neuhrazení výše uvedené písemné upomínky, která je zaslána na adresu kupujícího opakovaná písemná upomínka,  a to opět doporučeným dopisem do vlastních rukou, za kterou je účtován druhý jednorázový poplatek 150 Kč vč.DPH. Tuto částku prodávající stanovuje s ohledem na veškeré náklady s tímto opakovaným upomínáním spojené.
  • V případě, že není ze strany kupujícího řádně uhrazena ani druhá písemná upomínka do vlastních rukou, prodávající předá dlužnou částku k vymáhání soudní cestou.

   Jestliže již uhrazená zásilka nebude přebrána druhou stranu ( kupujícím ) a vrátí se zpět ( prodávájícímu ), bude kupující vyzván k opětovné uhradě nákladu na dopravu.

   Takovou zásilku pak prodávající uskladnuje po dobu 3 měsíců, kdy za každý den uskladnění může druhé straně učtovat skladné ( skladné bude učtováno za každý započtený den ) a to ve výši 30Kč.

   Náklady spojené s uskladněním, budou po té zaslány na adresu kupujícího písemnou upomínkou,  a to opět doporučeným dopisem do vlastních rukou, za kterou je účtován  jednorázový poplatek 150 Kč vč.DPH.   Přeprava a doručení zboží

   

  • Zboží je doručováno prostřednictvím Zásilkovny a to do váhy 5kg a maximálních rozměrů 50x40x30 cm, součet všech stran maximálně 120cm, součet nejdešlí strany max.50cm. Pokud jste tedy zvolili zásilkovnu a rozměry balíku by i přes váhu 5kg nebo 10kg neodpovídali uvedeným rozměrům, opravňuje si prodávající dopravu změnit a poslat přes WE/DO.

   Nad 5kg nebo rozměry větší jak 50x40x30 cm, součet všech stran maximálně 120cm, součet nejdešlí strany max.50cm - dopravce WE/DO.

  • Cena doručení a způsob platby je uvedeno v sekci Doprava.
  • Výrobky zasíláme v kartonech, pokud je třeba,na zafixování používáme vakuové polštářky nebo výpln , které zajišťují stabilitu a zamezují poškození zboží.
  • Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
  • V případě poškození zásilky doporučuje prodávající kupujícímu sepsat s dopravcem zápis o škodě.
  • Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
  • V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
  • O předání zásilky doručovateli je zákazník informován obchodníkem prostřednictvím informačního emailu na kontakt uvedený v objednávce
  • Minimální trvanlivost výrobků je dána výrobcem, pokud by se jednalo o zboží před skončením expirace nebo po exp.budete vždy informování přímo u produktu.
  • Čokoládové zboží v letních měsích zasíláme pouze do teploty vzduchu 20°C
   Nad tuto teplotu bude zboží zasláno pouze na výslovné přání zákazníka.
  • Doprava zdarma je u objednávek převyšujících hodnotu zboží 8000,- Kč bez DPH a platí jak pro maloobchodní tak velkoobchodní zákazníky

  Storno objednávky, zrušení objednávky, změna objednávky

   

  Zákazník

  • Zákazník má právo zrušit objednávku do doby, než bude přijata ke zpracování a to bud telefonicky nebo emailem,kdy uvede číslo objednávky a oznámí záměr zrušení.
  • Číslo objednávky obdrží zákazník v potvrzovacím emailu bezprostředně po přijetí objednávky.

  Obchodník

  • Obchodník si vyhrazuje právo objednávku zrušit nebo upravit, za předpokladu, že:
  • se podstatně změnila cena výrobku, popř. objednaný výrobek není dlouhodobě dostupný
  • zákazník nedodržel tyto Všeobecné obchodní podmínky nebo s nimi nesouhlasil nebo v minulosti opakovaně nepřevzal výrobky.
  • O zrušení objednávky ze strany dodavatele je dodavatel povinen o této skutečnosti informovat zákazníka na některý z uvedených kontaktů.
 •  
 • Reklamace poškozené zásilky
 •  
 • V případě, že kupující zvolil dodání objednávky prostřednictvím jakékoli přepravní společnosti, kterou prodávající nabízí k doručení objednávky a v případě, že zásilka přišla kupujícímu poškozená doporučujeme kupujícímu sepsat s dopravcem zápis o škodě ihned na místě.
 • Pokud kupující tuto zásilku od přepravce přesto převzal a zápis o škodě neučinil ihned, má kupující povinnost informovat prodávajícího o této skutečnosti nejpozději do 48 hodin od převzetí takto poškozené zásilky a současně zaslat prodávajícímu následující podklady

- fotografii etikety s číslem zásilky (tam, kde je uveden příjemce i odesílatel)
- fotografie původního přepravního obalu celého zvenku, ideálně ze 2 stran, případně fotografie dalších manipulačních značek uvedených na zásilce (křehké/neklopit apod.)
- fotografie poškození obalu, pokud k němu došlo
- fotografie balení uvnitř krabice - uložení v krabici a výplně
- fotografie poškozeného zboží - deatily poškození + fotografie celého zboží

 • V případě, že nedojde k informování prodávajícího a zaslání podkladů nezbytných výše uvedených podkladů ve stanovené lhůtě, prodávající si vyhrazuje právo reklamaci neuznat a zamítnout.

 

Vyřízení reklamace

 

 • Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.
 • Při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady je kupující povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo (způsob vyřízení reklamace) si zvolil.
 • Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.
 • Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.
 • Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.
 • Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí.
 • Reklamaci kupujícího spotřebitele, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím spotřebitelem písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.
 • Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.
 • Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout.
 • Prodávající se zavazuje o vyřízení reklamace kupujícího informovat mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.Odstoupení od kupní smlouvy

 

 • Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
 • o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • Nejedná-li se o případ uvedený výše či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.
 • Odstoupení od kupní smlouvy musí splnovat veškeré náležitosti - toto pak může kupující zaslat na adresu prodávajícího. Pro doručování odstoupení od smlouvy platí ustanovení čl. 11 těchto obchodních podmínek.
 • V případě odstoupení od kupní smlouvy dle obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 • V případě odstoupení od smlouvy dle obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit . Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí .
 • Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 • Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
 • Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 • Jestliže kupující spotřebitel zvolil při vracení zboží jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží pokud má kupující nárok na vrácení těchto peěnžních prostředků. Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy je kupující spotřebitel povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží.  Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží při odstoupení od smlouvy nese kupující spotřebitel. Při orpávněné reklamaci, kdy je zjištěna vada proplácí náklady poštovného prodávající.
 • Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a odečíst jej od vrácené částky.

 

Vady plnění

 

 • Plnění prodávajícího se považuje za vadné, nebylo-li zboží dodáno kupujícímu v ujednaném množství či jakosti (dále jen „vady plnění“).
 • V takovém případě vzniká kupujícímu právo, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci nebo její opravou, či dodáním chybějící věci
 • Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.
 • To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o vadě plnění věděl, vědět měl nebo mohl, nebo dokonce tuto vadu sám způsobil.
 • Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady plnění, která se projeví v době 24 měsíců od převzetí věci. To neplatí u věcí zužitkovatelných, na nichž je vyznačena doba trvanlivosti kratší.
 • U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující spotřebitel v těchto případech právo na přiměřenou slevu.
 • Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

 

Další práva a povinnosti smluvních stran

 

 

 • Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží
 • Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 • Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy Obchudek-Veronika@email.cz Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
 • Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 • Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Ochrana osobních údajů

Prohlášení o ochraně a zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“)

1. Správce osobních údajů
Společnost Holubcova Veronika , se sídlem Rybnice 77, Semily 513 01, IČ 74654217, zzapsané v obchodním rejstříku vedeném v Semilech, Č.j.  ZU/221/2015 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese 
www.obchudekveronika.cz (dále jen „správce“) Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

2. Rozsah zpracování osobních údajů
Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

3. Zdroje osobních údajů jsou přímo od subjektů údajů - kupujících. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

4. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování
adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace) další údaje nezbytné pro plnění smlouvy

5. Kategorie subjektů údajů

 • zákazník správce
 • zaměstnanec správce
 • dodavatel služby ( přepravce InTime a ČP )
 • jiná osoba, které je ve smluvním vztahu ke správci ( Poskytovatelem služby Eshop-rychle, provozované společností Golemos s.r.o., sídlem Zátkovo nábřeží 448/73, 370 01, České Budějovice )

6. Kategorie příjemců osobních údajů

 • správce
 • zpracovatel ( Poskytovatelem služby Eshop-rychle, provozované společností Golemos s.r.o., sídlem Zátkovo nábřeží 448/73, 370 01, České Budějovice )
 • státní aj. orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy

Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

 

 1. Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese obchudek-veronika@email.cz

 

 1. Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky www.obchudekveronika.cz, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:
 • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách;
 • Základní funkčnosti webových stránek.

 

-          Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

 

-          Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu správce námitku dle čl. 21 Nařízení, která je dostupná v dolní části webových stránek. Vaše námitka bude vyhodnocena bezodkladně. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.

 

-          Vznese-li návštěvník námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

 

-          Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.

 

-          Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

 

 • Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;

7. Účel zpracování osobních údajů

 • účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů
 • plnění smlouvy
 • plnění zákonných povinností ze strany správce
 • ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů

8. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v jeho provozovnách,  pobočkách a sídle správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

9. Doba zpracování osobních údajů
V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, ve spisovém nebo skartačním řádu správce (pokud je vypracován) či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.

10. Poučení
Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů.

V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat tyto údaje:

 • subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů
 • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů
 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje

11. Práva subjektů údajů

a) V souladu se čl. 12 GDPR informuje správce na žádost subjektu údajů subjekt údajů o právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:

 • účelu zpracování,
 • kategorii dotčených osobních údajů,
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
 • plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy,
 • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů,
 • skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

b) Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • Požádat správce o vysvětlení.
 • Požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů.
 • Je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav.
 • Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů podle odstavce a), má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů.
 • Postup podle odstavce 1 nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na dozorový úřad přímo.
 • Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Toto prohlášení je veřejně přístupné na internetových stránkách správce.Piercing.cz - největší obchod s piercingem v ČR s SRVytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz